Tekoriet

Sinds 1981 dé leverancier voor rietdekkers met meer dan 5.500 producten

Sinds 1981

Sinds 1981 dé leverancier voor rietdekkers

Nieuwe meldcode voor riet van alle herkomst in combinatie met het schroefdaksysteem

Bron: Vakfederatie Rietdekkers

De Vakfederatie Rietdekkers is in samenwerking met een aantal andere partijen een flinke tijd bezig geweest met de isolatiewaarde van riet op een schroefdak. Door de isolatiewaarde goed te onderbouwen kan namelijk riet van alle mogelijke herkomst in aanmerking komen voor verduurzamingssubsidies.

 

Riet is, zoals u maar al te goed weet, een natuurproduct. Dit zorgt ervoor dat het heel moeilijk is om één warmteweerstand op papier te krijgen. Wij hebben KIWA ingeschakeld om ons hierbij te helpen. Het is een ingewikkeld traject geweest, maar het is ons uiteindelijk gelukt.

Medio november kregen wij te horen dat het BCRG (Bureau Controle en Registratie Gelijkwaardigheid) geconstateerd heeft dat de door KIWA genoemde isolatiewaarde overeenkomt met alle onderliggende onderzoeken. Er was een spoedprocedure en een extra gesprek voor nodig om ons standpunt uit te leggen. Gelukkig was de uitkomst zeer positief en is het resultaat van alle inspanningen dat er in de BCRG database één isolatiewaarde is opgenomen voor het product riet schroefdaksysteem. Feitelijk is de warmteweerstand van het Chinese riet aangepast naar één berekening voor alle riet. Mits het verwerkt is als een rieten schroefdak uiteraard.

Om deze berekening te mogen toepassen zijn we uitgegaan van een rieten dak dat minimaal voldoet aan de kwaliteitseisen en uitvoeringsrichtlijnen van de Vakfederatie Rietdekkers. Het moet immers wel een kwalitatief goed dak zijn.

De berekening

De berekening is als volgt:
Voor een rieten schroefdaksysteem, zonder aanvullende isolatie, en uitgaande van een rekenwaarde van λcalc = 0,071 W/(mK) voor riet, geldt voor de representatieve warmteweerstand (RC,rep): RC,rep = 4,0 m2K/W.
De gemiddelde dakdikte wordt gemeten onder- en bovenaan het dak, gedeeld door twee. Bijvoorbeeld: 30 cm onder + 26 cm boven / 2 = 28 cm gemiddelde dakdikte.Hiervoor mag je rekenen met een thermische weerstand van de constructie van RC-waarde = 4,0 (m2K/W).